Στην κοινοπραξία Elliott – Centerbridge το Symbol της ΕΤΕ έναντι 250 εκατ. | Ελληνική Οικονομία

ethnikeorthia

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ. Εναντι τιμήματος 250 εκατ. ευρώ μεταβιβάζεται στην κοινοπραξία Centerbridge Partners και Elliott Advisors το χαρτοφυλάκιο Symbol της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί το πρώτο πακέτο δανείων με εξασφαλίσεις ακίνητα που μεταβιβάζει η Εθνική Τράπεζα. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται περίπου στο 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το πρώτο τρίμηνο του 2019). Η πώληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ…

Περισσότερα