80 χρoνια πριν… 30-4-1940

gkat_02_3004_page_1_image_0006

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ: Επίσημον πολεμικόν ανακοινωθέν εκδοθέν υπό του αγγλικού στρατηγείου εις το Νάμσος αναφέρει ότι οι Αγγλοι απέκρουσαν τον εχθρόν βορείως του Στένγερ. ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ: Επίσημον πολεμικόν ανακοινωθέν εκδοθέν υπό του αγγλικού στρατηγείου εις το Νάμσος… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 17-4-1940

gkat_02_1704_page_1_image_0006

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Εις ένα τμήμα του μετώπου φρουρούμενον υπό των βρεταννικών στρατευμάτων, ο εχθρός ενήργησεν επίθεσιν με προπαρασκευήν και υποστήριξιν πυροβολικού. ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Εις ένα τμήμα του μετώπου φρουρούμενον υπό των βρεταννικών στρατευμάτων, ο ε… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3-4-1940

gkat_02_0000_page_1_image_0006

ΒΛΑΒΕΣ: Αγγλικά πολεμικά αεροπλάνα κατέστρεψαν πιθανώς ή προυξένησαν σοβαράς ζημίας εις τα γερμανικά θωρηκτά «Ναύαρχος Σέερ» και «Ντώυτσλαντ». ΒΛΑΒΕΣ: Αγγλικά πολεμικά αεροπλάνα κατέστρεψαν πιθανώς ή προυξένησαν σοβαράς ζημίας εις τα γερμανικά θωρηκτά «… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 24-3-1940

24selfil

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Παρά την απαγόρευσιν των αρχών, τα μέλη του «Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού» ωργάνωσαν εις το Μπέλφαστ, επί τη επετείω του «αιματηρού Πάσχα» του Δουβλίνου του 1916, διαδήλωσιν. ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Παρά την απαγόρευσιν των αρχών, τα μέλη του «Ιρλανδικού… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-3-1940

gkat_02_0603_page_1_image_0006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο «Εκόνομιστ» ανασκοπών την εν Ελλάδι οικονομικήν κατάστασιν παρατηρεί ότι αύτη είναι αρκούντως ικανοποιητική, παρά την διεξαγωγήν του πολέμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο «Εκόνομιστ» ανασκοπών την εν Ελλάδι οικονομικήν κατάστασιν παρατηρε… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 28-2-1940

gkat_02_2802_page_1_image_0006

ΔΕΛΤΑΡΙΑ: Διά νόμου δημοσιευθέντος εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» παρεσχέθη εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν η ευχέρεια να εκδίδη καλλιτεχνικά εικονογραφημένα δελτάρια αναπαριστώντα ελληνικά τοπία, μνημεία της αρχαιότητος, πρόσωπα της ελληνικής ιστορ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-1-1940

gkat_02_2301_page_1_image_0006

ΗΡΩΙΣΜΟΣ: «Εάν η οργάνωσίς μας, η αποφασιστικότης μας και ο ηρωισμός των ανδρών μας ανέκοψαν το πρώτον κύμα των αγρίων ορδών των επιδρομέων, θα ήθελον εν τούτοις, να μη λησμονήση κανείς, εφ’ όσον είναι ακόμη καιρός, ότι πολεμούμεν εις εναντίον πεντήκοντ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 31-12-1939

gkat_02_3112_page_1_image_0004

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΧΙΤΛΕΡ: «Στρατιώται! Το 1939 υπήρξε διά τας ενόπλους δυνάμεις της Γερμανίας έτος διά το οποίον είναι υπερήφανοι διότι αντεμετώπισαν επιτυχώς την δοκιμασίαν. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΧΙΤΛΕΡ: «Στρατιώται! Το 1939 υπήρξε διά τας ενόπλους δυνάμεις της Γερμανίας … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 1-1-1940

gkat_02_0101_page_1_image_0001

ΝΕΟ ΕΤΟΣ: Το νέον έτος ανατέλλει εν μέσω ταραχής πολλής. Πόλεμος εις την Δύσιν, πόλεμος εις τον Βορρά, πόλεμος εις την Απω Ανατολήν, ανησυχίαι πολλαί και αμφιβολία εις τον κόσμον ολόκληρον. ΝΕΟ ΕΤΟΣ: Το νέον έτος ανατέλλει εν μέσω ταραχής πολλής. Πόλεμο… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν στην «Κ» 24-12-1939

school

Λόγω της επιστρατεύσεως τα σχολεία πολλών γαλλικών πόλεων παρέμεναν μέχρι σήμερον κλειστά, διότι εις τας αιθούσας των εστρατωνίζοντο οι άνδρες που έχουν κληθή υπό τα όπλα. ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Λόγω της επιστρατεύσεως τα σχολεία πολλών γαλλικών πόλεων παρέμε… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν στην «Κ» 25-12-1939

00000

Οι πρώτοι Εβραίοι έποικοι έφθασαν ήδη εις την περιφέρειαν του Λουμπλίν. Η Αυστρία θα αποστείλη εκεί 65 περίπου χιλιάδας Εβραίων, η Μοραβία και η Βοημία 150 χιλιάδας και η Γερμανία 200 χιλιάδας. Τέλος οι Εβραίοι της Πολωνίας, οι οποίοι θα σταλούν εις την περιοχήν ταύτην υπολογίζονται εις δύο εκατομμύρια. Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 23-11-1939

gkat_02_2311_page_1_image_0001

ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΡΑΣΗ: Ζωηροτάτη εναέριος δράσις εσημειώθη χθες τόσον εις το δυτικόν μέτωπον όσον και εις την βόρειον θάλασσαν. Επανειλημμέναι πτήσεις των γερμανικών αεροπλάνων έσχον ως αποτέλεσμα να συναφθούν αερομαχίαι με την συμμαχικήν καταδιωκτικήν αεροπορί… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 22-10-1939

gkat_02_2210_page_1_image_0006

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Αι εκ της γερμανο-γαλλο-ελβετικής μεθορίου πληροφορίαι βεβαιούν ότι το γερμανικόν πυροβολικόν εσφυροκόπησε καθ’ όλην την ημέραν διά συνεχούς πυρός το ακραίον βόρειον τμήμα του παρά την μεθόριον του Λουξεμβούργου μετώπου. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΞ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 4-10-1939

gkat_02_0410_page_1_image_0006

ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Κατά την διάρκειαν του πρώτου μηνός του πολέμου, η γερμανική αεροπορία απώλεσε κατά τας άνωθεν της γραμμής Ζίγκφρηντ καθημερινάς αερομαχίας τριπλάσιον αριθμόν αεροπλάνων από την γαλλικήν. ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Κατά την διάρκειαν του πρώτου μηνός του πολέμ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 1-10-1939

gkat_02_0110_page_1_image_0006

ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Πρακτορείον Χαβάς αγγέλλει ότι ο πρόεδρος της Πολωνικής Δημοκρατίας κ. Μοτσίσκυ παρητήθη και μετεβίβασε την άσκησιν των προεδρικών εξουσιών εις τον κ. Λαδίσλαον Ρασκίεβιτς. ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Πρακτορείον Χαβάς αγγέλλει ότι ο πρό… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 26-9-1939

gkat_02_2609_page_1_image_0006

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΖΕΠΕΛΙΝ: Αεροπορική επίθεσις ενηργήθη την εσπέραν της Κυριακής εναντίον των εις Φρειντριχσχάφεν εργοστασίων Ζέππελιν. Εκρηξις βομβών ηκούσθη, προσθέτει το τηλεγράφημα και επηκολούθησαν πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΖΕΠΕΛΙ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 24-9-1939

gkat_02_2409_page_1_image_0006

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: Το Λος Αντζελες είναι μια πόλις παράδοξη, που περνά τώρα, αυτά τα χρόνια, τα πιο τρελά της νειάτα. Κτίζεται, μαζεύει κατοίκους, προσπαθεί να αποκτήση κάποια συνοχή, να γίνη από μια απέραντη πυκνοκατοικημένη εξοχή, μια λογική, κανονική πόλι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-9-1939

gkat_02_0609_page_1_image_0006

ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ: Σήμερον αι αντίπαλοι δυνάμεις στηρίζονται εις δύο ισχυρά συγκροτήματα οχυρωματικών έργων: Την γραμμήν Μαζινώ [φωτ.] και την Σήγκφρηντ. ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ: Σήμερον αι αντίπαλοι δυνάμεις στηρίζονται εις δύο ισχυρά συγκροτήματα οχυρωματικών έργων: … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 5-9-1939

gkat_02_0509_page_1_image_0006

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Χαιρετίζω με συγκίνησιν και στοργήν τους νέους μας στρατιώτας οι οποίοι μεταβαίνουν να εκπληρώσουν το ιερόν καθήκον που εξεπληρώσαμεν και ημείς, Δύνανται να έχουν πεποίθησιν εις τους αρχηγούς των, καθ’ όλα ανταξίους διαδόχους εκείν… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 4-9-1939

gkat_02_0409_page_1_image_0006

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ: Τας ώρας αυτάς ελάχισται ελπίδες απομένουν ότι η σύρραξις θα εντοπισθή δοθεισών των ρητών υποχρεώσεων της Μεγ. Βρεταννίας και της Γαλλίας έναντι της Πολωνίας. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ: Τας ώρας αυτάς ελάχισται ελπίδες απομένουν ότι η σύρραξι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 3-9-1939

gkat_02_0309_page_1_image_0006

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Βαρσοβίας αγγέλλουν ότι αι μάχαι συνεχίζοντο καθ’ όλην την νύκτα της Παρασκευής και μέχρι της πρωίας του Σαββάτου δεν είχεν επέλθει σημαντική μεταβολή εις την εν γένει κατάστασιν. ΓΕΡΜΑΝΙΚ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 20-8-1939

Το στοίχημα του κ. Μητσοτάκη | Απόψεις

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Βερολίνου, η σημερινή κατάστασις θεωρείται αφόρητος υπό των εκεί αρμοδίων κύκλων, οι οποίοι και πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να παραταθή επί πολύ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 13-8-1939

gkat_02_1308_page_1_image_0005

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΑΝΚΟ: Την 20ήν ώραν της σήμερον τα μέλη της νέας ισπανικής Κυβερνήσεως έδωσαν τον νενομισμένον όρκον εις το πρωθυπουργικόν μέγαρον ενώπιον του Φράνκο. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΑΝΚΟ: Την 20ήν ώραν της σήμερον τα μέλη της νέας ισπανικής Κυβερνήσεως έδωσαν … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 15-8-1939

gkat_02_1508_page_1_image_0005

«ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ»: Ανευρέθη σήμερον ο «Αδιάφορος» ο περίφημος πίναξ του Βαττώ, όστις εκλάπη προ τινων εβδομάδων εκ του Μουσείου του Λούβρου. Τον πίνακα παρέδωσαν εις την εισαγγελίαν ο ίδιος ο κλέπτης, ο οποίος είναι ο ζωγράφος Σέργιος Μπουγκουσλόβσκι. «ΑΔΙΑΦΟ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 14-8-1939

gkat_02_1408_page_1_image_0003

ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ: Εις την Βουλήν των Λόρδων ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου Στάνχωπ προέβη εις σοβαρωτάτας ανακοινώσεις διά την εφεύρεσιν μυστικής συσκευής ανακαλύψεως της θέσεως των υποβρυχίων, εφεύρεσιν την οποίαν ουδεμία άλλη χώρα –ως ετόνισε– διαθέτ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 10-8-1939

gkat_02_1008_page_1_image_0001

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ: Τα πολεμικά είχον παραταχθή εις δεκατέσσερας γραμμάς επί μήκους τεσσάρων μιλλίων. Το θέαμα ήτο επιβλητικώτατον. ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ: Τα πολεμικά είχον παραταχθή εις δεκατέσσερας γραμμάς επί μήκους τεσσάρων μιλλίων. Το θέαμα ήτο επιβλητι… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 9-8-1939

gkat_02_0908_page_1_image_0005

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Ο [Ιταλός] Βασιλεύς επεθεώρησε τα στρατεύματα τα επανελθόντα εκ των γυμνασίων και τα οποία πρόκειται να λάβουν αύριον μέρος εις την μεγαλειώδη στρατιωτικήν παρέλασιν εντός της πόλεως. ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Ο [Ιταλός] Βασιλεύς επεθεώρησε τα στρατεύματα τα … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 8-8-1939

gkat_02_0808_page_1_image_0008

ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Τα αντιαεροπορικά γυμνάσια του έτους τούτου είναι τα μεγαλύτερα των όσων εγένοντο μέχρι τούδε εν Αγγλία. Θα μετάσχουν τούτων περισσότερα των χιλίων τριακοσίων αεροπλάνα, χρησιμοποιουμένων επίσης πλείστων αντιαεροπορικών τηλεβόλων, προβ… Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν… 6-8-1939

gkat_02_0608_page_1_image_0004

ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ: Η γαλλική και αγγλική στρατιωτική αποστολή ανεχώρησαν το απόγευμα διά του ειδικώς ναυλωθέντος ατμοπλοίου «Σίτυ οφ Εξέτερ», το οποίο θα μεταφέρη αυτάς κατ’ ευθείαν εις Λένινγκραδ, οπόθεν θέλουν κατευθυνθή σιδηροδρομικώς εις Μόσχαν προς … Source link

Περισσότερα

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 01-8-1939

army

[…] Αρχίζουν τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια εις τα οποία θα μετάσχη ο μεγαλύτερος αριθμός στρατευμάτων, άτινα εξετέλεσαν γυμνάσια από του μεγάλου πολέμου, κληθέντων προς τούτο πολλών εφέδρων. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: […] Αρχίζουν τα μεγάλα στρατιωτικά … Source link

Περισσότερα