Μηχανισμός προειδοποίησης για προβληματικές επιχειρήσεις | Ελληνική Οικονομία

gkko_04_2601_page_1_image_0002

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στους θεσμούς και θα αποτελέσει κεντρική ιδέα του νέου πτωχευτικού δικαίου για τις επιχειρήσεις, που θα βασιστεί στην κοινοτική οδηγία περί αφερεγγυότητας. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και απειλείται η βιωσιμότητά τους θα προβλέπει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα είναι αρμοδιότητα δημόσιας αρχής που θα έχει πρόσβαση όχι μόνο στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, αλλά και στις οφειλές που έχουν έναντι…

Περισσότερα