Η Γερουσία επιβεβαιώνει τους νέους Επιτρόπους της FCC Carr και Starks

Η Γερουσία επιβεβαιώνει τους νέους Επιτρόπους της FCC Carr και Starks

Η Γερουσία επιβεβαίωσε επισήμως ότι οι επίτροποι [Brendan Carr και Geoffrey Starks] FCC έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τη Γερουσία για τους πενταετείς όρους τους. Αυτό συμπληρώνει την επιτροπή των πέντε εδρών, η οποία πρέπει να εξισορροπηθεί μεταξύ των δύο μερών – οι σημερινές προσθήκες την φέρνουν σε τρεις Δημοκρατικούς και δύο Δημοκρατικούς. Ο Carr, ορίστηκε και επιβεβαιώθηκε προηγουμένως τον Αύγουστο του 2017 ( αν και τώρα μόνο για την πλήρη θητεία του), ήταν σύμβουλος του προέδρου της FCC Ajit Pai κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιτρόπου και πριν…

Περισσότερα