Επενδυτική άπνοια με εξαίρεση τον κλάδο της μεταποίησης | Ελληνική Οικονομία

gkat_22_2709_page_1_image_0003

Αν και οι καθαρές επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας χωρίς τις κατοικίες είναι μηδενικές, υπάρχουν κλάδοι, όπως η μεταποίηση, όπου οι καθαρές επενδύσεις είναι θετικές, αναφέρει στο δελτίο του ο ΣΕΒ. Σημαντική βελτίωση των προοπτικών της χώρας για ισχυρή ανάπτυξη διαπιστώνει ο ΣΕΒ, αξιολογώντας το μείγμα πολιτικής της νέας κυβέρνησης (μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και ταχεία επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος των δανείων σε καθυστέρηση στις τράπεζες), αλλά και την εμπιστοσύνη των αγορών, όπως αντανακλάται στη σημαντική μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και στη συσσώρευση πληθώρας επενδύσεων…

Περισσότερα