Βυθός στο χρώμα

Merkel abandons open-door refugee policy to save government

Σύντομο (~2,5’) βίντεο για το πιο χρωματιστό μέρος των ελληνικών θαλασσών. Τον βασικό χρωματικό τόνο εδώ δίνουν τέσσερις ομάδες οργανισμών: οι σπόγγοι, τα μακροφύκη, τα ανθόζωα και τα βρυόζωα. Στο βίντεο παρουσιάζονται κυρίως δείγματα των δύο πρώτων σε ρηχά νερά της Αττικής και του Κορινθιακού. source

Περισσότερα