Αυτό που λέει το SOSV's Climate Tech 100 στους ιδρυτές για επενδυτές στο χώρο