Ημέρα: 6 Μαΐου 2020

gkat_02_0505_page_1_image_0006

80 χρoνια πριν… 5-5-1940

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ: Κατά τας τελευταίας ημέρας αι ανασκαφαί έφερον εις φως μελαμβαφές αγγείον σπουδαίον διά την τοπογραφίαν της αρχαίας πόλεως.…