Ημέρα: 3 Ιανουαρίου 2020

03s3stlx

Ανάρπαστα τα στελέχη που αναζητούν νέα ταλέντα στις μειονότητες | Διεθνής Οικονομία

Υψηλή προτεραιότητα αποτελεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις η διαφορετικότητα στον επαγγελματικό χώρο. Οι εταιρείες προσλαμβάνουν στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά…