Ημέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2019

Η Colorcon, κάνει αναπτύσσει χρωστικές ουσίες, επικαλύψεις και ταινίες για φαρμακευτικούς γίγαντες, έχει ένα νέο κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Colorcon, κάνει αναπτύσσει χρωστικές ουσίες, επικαλύψεις και ταινίες για φαρμακευτικούς γίγαντες, έχει ένα νέο κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Colorcon μια 58χρονη εταιρεία που αναπτύσσει, προμηθεύει και υποστηρίζει προϊόντα ειδικών για τη φαρμακευτική βιομηχανία – πιστεύει ότι τα…

Διαχείριση στερεοτύπων

Νέα αξιοπιστία

Συμβαίνει ταχύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν: Δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζο-νται να δανειστούν εκατοντάδες εκατομμύρια από την αγορά.  Source…