Ημέρα: 31 Αυγούστου 2019

Διαχείριση στερεοτύπων

Βιασύνη

Αν κάτι έχει αποδείξει η κυβέρνηση, είναι ότι κινείται με ταχύτητα. Ο ρυθμός αυτός, όμως, οδηγεί ορισμένες φορές σε βεβιασμένες…