Ημέρα: 6 Ιουνίου 2019

Η Amazon, ξεπερνώντας τα πρόσφατα ρυθμιστικά εμπόδια, αντλεί 404 εκατομμύρια δολάρια στην επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ινδία

Η Amazon, ξεπερνώντας τα πρόσφατα ρυθμιστικά εμπόδια, αντλεί 404 εκατομμύρια δολάρια στην επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ινδία

Η Amazon επιστρέφει στην αγορά της Ινδίας για να αυξήσει τις δραστηριότητές της στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στο διαδίκτυο Η…