Ημέρα: 22 Απριλίου 2019

Ο ταχέως αναπτυσσόμενος ανταγωνιστής Starbucks της Κίνας Luckin Coffee απλώς κατέθεσε για δημοσίευση στο Nasdaq

Ο ταχέως αναπτυσσόμενος ανταγωνιστής Starbucks της Κίνας Luckin Coffee απλώς κατέθεσε για δημοσίευση στο Nasdaq

Η Λουκίν Καφές έχει καταγράψει σχέδια με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση στο Nasdaq, τοποθετώντας ένα σύμβολο ύψους 100 εκατομμυρίων…