Ημέρα: 25 Μαρτίου 2019

Το τηλεγράφημα προσθέτει την πυρηνική επιλογή «διαγράψτε παντού» - τη θανάτωση του ιστορικού συνομιλιών

Το τηλεγράφημα προσθέτει την πυρηνική επιλογή «διαγράψτε παντού» – τη θανάτωση του ιστορικού συνομιλιών

Το τηλεγράφημα πρόσθεσε ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε ένα χρήστη να διαγράφει μηνύματα σε ιδιωτικές συνομιλίες ενός προς ένα και…