Ημέρα: 11 Φεβρουαρίου 2019

Λέξεων δεινή καπηλεία

Π​​ρόκειται για μικρόνοια; Για κωμική απαιδευσία; Για αμειβόμενη στράτευση στην εξυπηρέτηση συμφερόντων; Π​​ρόκειται για μικρόνοια; Για κωμική απαιδευσία; Για αμειβόμενη…