Ημέρα: 29 Ιανουαρίου 2019

Η IBM κατασκευάζει ένα πιο ποικίλο σύνολο δεδομένων εκατομμυρίων προσώπων για να βοηθήσει στη μείωση της μεροληψίας στο AI

Η IBM κατασκευάζει ένα πιο ποικίλο σύνολο δεδομένων εκατομμυρίων προσώπων για να βοηθήσει στη μείωση της μεροληψίας στο AI

Η κωδικοποίηση των προκαταλήψεων στα μοντέλα μηχανικής μάθησης και γενικά στις κατασκευές που ονομάζουμε ΑΙ είναι σχεδόν αναπόφευκτη – αλλά…