Ημέρα: 25 Νοεμβρίου 2018

Τεχνολόγοι γίγαντες προσφέρουν άσχημη συγνώμη επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν

Τεχνολόγοι γίγαντες προσφέρουν άσχημη συγνώμη επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν

Μια αληθινή συγνώμη συνίσταται στην ειλικρινή αναγνώριση της κακής συμπεριφοράς, σε μια εκδήλωση εμπατικής λύπης για το γιατί εσύ βλάβατε…

Το βρετανικό κοινοβούλιο καταλαμβάνει την προσωρινή μνήμη των εσωτερικών εγγράφων του Facebook για την περαιτέρω διερεύνηση της ιδιωτικότητας

Το βρετανικό κοινοβούλιο καταλαμβάνει την προσωρινή μνήμη των εσωτερικών εγγράφων του Facebook για την περαιτέρω διερεύνηση της ιδιωτικότητας

Ο ιδρυτής Mark Zuckerberg μπορεί ακόμα να εκφράσει τη λύπη του για την υποτίμηση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου…