Ημέρα: 10 Οκτωβρίου 2018

Giveaway of the Day in Greek. TwinkiePaste 2.78

Giveaway of the Day in Greek. TwinkiePaste 2.78

TwinkiePaste είναι το βοηθητικό πρόγραμμα για την πληκτρολόγηση συνήθως χρησιμοποιούνται κείμενα, ημερομηνίες, χαιρετισμούς, τυποποιημένες απαντήσεις, Διευθύνσεις Διαδικτύου, logins, κωδικοί πρόσβασης…