Τιμές καυσίμων στην Ευρώπη (μέσος όρος)

Τρέχουσες τιμές των καυσίμων, βενζίνης, του ντίζελ και του υγραερίου στην Ευρώπη